ΜΠΑΣΚΕΤ από την Soft Parade - αποκλειστικότητα AmigaComet