[Πώληση] 5.25 Δισκέτες σφραγισμένες στο κουτί τους