Κλείνει το Amigaplanet; Διαβάστε πριν το κατεβάσουν.