[ΧΑΡΙΣΤΗΚΑΝ] 2 DRIVE IDE NEC DV-5800C KAI NEC DV-5800D