Τελικά για ΟΛΑ υπάρχει λύση. Έστω και.. θεοπάλαβη!