Εγκατάσταση νέας έκδοσης χωρίς ξήλωμα της προηγουμενης