Πλήρες σεταρισμα MorphOS E-uae για εκτέλεση Whdload/ADF