[ΧΑΡΙΖΩ] υπολογιστής 8086 με οθόνη και δισκέτες με παιχνίδια