Τα λαμόγια που λυμαίνονται την retro κοινότητα (v.2.0, 2019)