Συνοπτική Ιδρυτική Διακήρυξη (version 0.3, still alpha)